Vinarije

021/ 6252 966 | [email protected]

Rashladni sistemi za vinarije

Hlađenje je jako bitno u procesu fermentacije, lagerovanja i proizvodnji dobrog vina.

Proizvodimo rashladne čilere za hlađenje vode za proces fermentacije vina i montaža uređaja i cevne mreže.

Izrada sistema hlađenja za hladnu stabilizaciju za bela vina:

direktnim hlađenjem – kada je isparivač ugrađen u plašt suda u kome se vrši stabilizacija

indirektnim hlađenjem – kada umesto isparivača u sudu imamo izmenjivač kroz koga struji smeša propilenglikola i vode.

Tehnomag Teco vam nudi kompletan rashladni sistem za održavanje temperature u vašoj vinariji.

Kontaktirajte nas : [email protected]

rashladni-sistemi-za-pekarsku-industriju